Zonnepark Flierweg

De vergunning voor het zonnepark aan de Flierweg in Hoge Hexel is al enige tijd verleend aan de grondeigenaar, maar er is door een omwonende bezwaar gemaakt. De rechter zal zich hier binnenkort over uitspreken en we hebben er alle vertrouwen in dat we dan de vergunning definitief hebben. Zonneparken zijn nodig om te voorzien in voldoende groene stroom die de gemeente Wierden heeft afgesproken te leveren volgens de RES (Regionale Energie Strategie).
https://wierdengaatvoorduurzaam.nl/restwente
SDWE ondersteunt de realisatie hiervan. Ook bij dit initiatief zorgen we voor lokaal eigendom en via de exploitatie voor lokale inkomsten. Hiermee komen niet alleen de lasten maar ook de lusten van een dergelijk project bij de omgeving.
https://duurzaamwierdenenter.nl/zonnepark-flierweg-2/
Ook voor dit zonnepark kan het nog een paar jaar duren voor de netaansluiting kan worden gerealiseerd, zoals hierboven beschreven.