2 januari 2017

Werking Zonneboiler

Uit zonnepanelen komt gelijkstroom, dit wordt door een omvormer omgezet in wisselstroom, direct geschikt voor gebruik in uw huis. Bij het inzetten van een zonnestroomboiler wordt er een warmte-element (met een rendement van 1) direct na de zonnepanelen, maar vóór de omvormer ingezet.

Dit warmte-element verwarmt een buffervat met water, wat uw CV ingaat. Het voordeel is dat u relatief weinig (minder) gaat terugleveren aan het net. Een gedeelte van de opgewekte stroom zal namelijk niet eens naar uw omvormer gaan.

In praktijk gebruikt de zonnestroomboiler ongeveer 1200 kWh (€270), en bespaart 400 m3 gas
(€260) . Zolang er in Nederland gesaldeerd mag worden is dit een weinig rendabele oplossing.