16 september 2016

Asbest

Asbestdaken

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Eigenaren van gebouwen moeten voor die tijd asbesthoudende dakbedekking verwijderen. Blootstelling aan asbest kan gezondheidsrisico’s met zich mee brengen. Omdat asbestdaken in de buitenlucht verweren kunnen asbestvezels vrijkomen.

Wilt u asbestdaken verwijderen? Dan kunt u gebruik maken van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. Particulieren en (agrarische) bedrijven kunnen van deze regeling gebruik maken. Voor meer informatie zie: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken

Wilt u helemaal ontzorgd worden voor het verwijderen van uw asbestdak? Dat kan. Asbestschakel is een partij die van het begin tot het eind alles voor u regelt. Zij starten binnenkort met een pilot in Enterbroek. Voor meer informatie zie: http://www.asbestschakel.nl

Een van onze vakbedrijven, Energie Control uit Wierden, verzorgd ook het saneren van asbestdaken.

Er worden op korte termijn informatieavonden door de gemeente Wierden georganiseerd over het verwijderen van asbestdaken. Hier zal Asbestschakel ook aanwezig zijn.

Is uw dak kleiner dan 35 m2? Dan zijn er 4 zaterdagen dat het asbest ingezameld kan worden. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar bijgaande link https://www.wierden.nl/home/asbestdaken-verbod_42674/item/particulieren_26725.html