16 september 2016

Asbest

Asbestdaken

Blootstelling aan asbest kan gezondheidsrisico’s met zich mee brengen. Omdat asbestdaken in de buitenlucht verweren kunnen asbestvezels vrijkomen.

Wilt u asbestdaken verwijderen? Hier is geen subsidie voor.

Wilt u helemaal ontzorgd worden voor het verwijderen van uw asbestdak? Dat kan. Asbestschakel is een partij die van het begin tot het eind alles voor u regelt. 

Een van onze vakbedrijven, Energie Control uit Wierden, verzorgt ook het saneren van asbestdaken.

Is uw dak kleiner dan 35 m2? Dan kunt u zelf het asbest verwijderen, onder bepaalde voorwaarden. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente.