Privacy verklaring Stichting Duurzaam Wierden-Enter

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 12 januari 2021.

Stichting Duurzaam Wierden-Enter (SDWE) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR)  stelt. Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen als u onze website gebruikt en waarom wij deze gegevens verzamelen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt:

SDWE kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u een email stuurt naar SDWE en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website verstrekt. SDWE verwerkt de volgende persoonsgegevens:
– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IBAN

– Uw IP-adres

Waarom SDWE uw gegevens nodig heeft:

SDWE verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u te kunnen benaderen.
Hoe lang SDWE uw gegevens bewaart:

SDWE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen:

SDWE verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden. Alleen bestuursleden van SDWE hebben voor de uitoefening van hun functie  inzage in uw persoonsgegevens. Als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden.

In kaart brengen van websitebezoek:

Op de website van SDWE worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. SDWE gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 Cookies:

Bij het bezoek aan onze website plaatst SDWE geen cookie. Dit is een tijdelijke tekstbestandje.

 Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: duurzaamwierdenenter@gmail.com

SDWE zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging:

SDWE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde dataservers van Hostnet.

Websites van anderen:

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.
Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze
websites gebruik te maken.

Autoriteit Persoonsgegevens:

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 Contact:

U kunt ons bereiken via de pagina Contact