Asbestdaken

Blootstelling aan asbest kan gezondheidsrisico’s met zich mee brengen. Omdat asbestdaken in de buitenlucht verweren kunnen asbestvezels vrijkomen.
Wilt u asbestdaken verwijderen? Hier is weer subsidie voor. Voor zowel particuliere als zakelijk eigenaren van een asbestdak is er nu de nieuwe subsidieregeling ‘Asbest eraf, zon erop’. Met deze subsidieregeling wil de provincie eigenaren met een asbestdak groter dan 35 m2 ondersteunen bij de sanering van het dak inclusief de vervanging voor een nieuw energiebesparend dak.

Voorwaarden subsidie

De provincie heeft € 1,25 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling. Zolang er budget is, kan een dakeigenaar zich jaarlijks inschrijven voor deze subsidie.
De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Het asbestdak ligt in Overijssel en is groter dan 35 m2
  • Het verwijderen en afvoeren van het asbestdak wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf
  • De zonnepanelen worden geplaatst op het nieuwe gesaneerde dak
  • Het aantal geplaatste zonnepanelen moet minimaal voorzien in eigen electriciteitsverbruik

De maximale hoogte van de subsidie is € 5000,- per aanvraag en elke dakeigenaar kan éénmaal de subsidie aanvragen. De subsidie wordt ook uitgekeerd als er vanwege congestieproblemen nog niet kan worden (terug)geleverd aan het netwerk.

Voor meer informatie: Subsidie ‘Asbest eraf, zon erop’. Aanvragen van de subsidie kan bij het Overijsselse subsidieloket.

Wilt u helemaal ontzorgd worden voor het verwijderen van uw asbestdak? Dat kan. Asbestschakel is een partij die van het begin tot het eind alles voor u regelt.

Een van onze vakbedrijven, Milieu Control uit Wierden, verzorgt ook het saneren van asbestdaken.

Is uw dak kleiner dan 35 m2? Dan kunt u zelf het asbest verwijderen, onder bepaalde voorwaarden. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente.