Vanuit het Nationaal Isolatie Programma (NIP) is er een speciale subsidieregeling voor woningen die minder goed geïsoleerd zijn en een WOZ-waarde onder € 338.000 hebben.  Uitgebreide informatie vindt u hier. We hebben een flyer gemaakt met alle verschillende subsidies. Deze is 16 en 17 april 2024 verspreid in weekblad De Wiezer.

De rijksoverheid subsidieert duurzame investeringen. De regeling vindt u bij de RVO. Er is subsidie voor isolatie van dak, spouw, gevel, vloer en isolerend glas.

De vergoedingen voor isolatie voor 2023 hebben we samengevat in een overzicht

LET OP: Als u 2 of meer isolatiemaatregelen treft worden de vergoedingen verdubbeld.
De dubbele vergoeding geldt ook als u 1 isolatiemaatregel combineert met de aanschaf van een warmtepomp.
De subsidie op een warmtepompinstallatie is circa 30%

Voor asbestdaken is er een speciale provinciale regeling.

Woningeigenaren met een kleine beurs kunnen mogelijk in aanmerking komen voor een bijdrage van de gemeente als zij hun huis verduurzamen. Deze bijdrage kan zelfs oplopen tot 15.000 euro.
Het zorgloket van de gemeente toetst of u aan de financiële criteria voldoet.
Informatie over deze regeling kunt u vinden op https://www.wierden.nl/subsidieregeling-particuliere-woningeigenaren.

Actuele informatie over diverse subsidieregelingen kunt u vinden op https://www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck

Kijk ook bij de acties van onze stichting.