Rijkswaterstaat onderzoekt of er zonnepanelen langs de A35 kunnen komen. SDWE is benaderd voor de mogelijkheden, evenals andere Lokale Energie Initiatieven in Twente (LEIT). Om als één partij in overleg te gaan met RWS hebben we onze krachten gebundeld en zal bij de uitvoering een gezamenlijke coöperatie worden opgericht door LEIT. De Duurzaamheidsroute A35 kan naar verwachting minimaal 75 GWh tot maximaal 100 GWh aan energie opwekken. Dat is genoeg voor zo’n 25.000 tot 35.000 huishoudens in Twente. Dat blijkt uit een verkenningsrapport dat is vastgesteld door de colleges van de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hellendoorn, Hengelo en Wierden, gedeputeerde staten van de provincie Overijssel en de besturen van Rijkswaterstaat, Waterschap Vechtstromen en netbeheerder Enexis.