Stichting Duurzaam Wierden-Enter (SDWE) werkt samen met Zonnatuurlijk om een zonnepark te gaan bouwen op het ingetekende veld onderaan de pagina.

Werkgroep

Een zonnepark biedt kansen voor de biodiversiteit en nieuwe natuur. 25% van de oppervlakte moet ‘groen’ worden ingericht. Omdat we het belangrijk vinden dat van het begin af aan de omwonenden kunnen meepraten over de inrichting van het gebied starten we een werkgroep. Inmiddels is door de gemeente vergunning verleend voor het project, binnen dit kader bestaat nog beperkte bewegingsruimte.

Crowdfunding

Een zonnepark levert inkomsten op. Om te voorkomen dat alle winst wegvloeit willen we door crowdfunding zorgen dat de helft van dit zonnepark in lokaal eigendom komt. De werkgroep kan meedenken in de aanpak daarvan. Bij het zonnepark De Groene Weuste hebben we ná de bouw gecrowdfund, wat een heel laag risico op de investering geeft. Dit kan nu weer, maar een andere mogelijkheid is de oprichting van een coöperatie voor direct omwonenden.
Wil je meepraten, meedenken of meebeslissen, geef je dan op voor de werkgroep bij miranda@duurzaamwierdenenter.nl

Nieuwsbrief

Als je op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen of belangstelling hebt om financieel mee te doen kun je dit invullen op het contactformulier.