Let op: Het maken van een warmtescan is afhankelijk van de weersomstandigheden. Zo moet de temperatuur onder 5 graden zijn en mag de woning niet door de zon beschenen worden. Ook moeten de muren droog zijn.
Meld u zich aan voor de warmtescan dan komt u op een wachtlijst te staan. We hebben op dit moment ook nog een wachtlijst van 2023. Zodra het weer het toelaat gaan we weer bezig met het maken van de warmtescans. 

Wat is een warmtescan?

Een warmtescan is een infrarood-foto die de verschillen tussen temperatuur laat zien. Op de gevel toegepast, laat de scan zien waar warmteverlies optreedt. Warmteverlies kan optreden bij kieren, naden en gaten, koudebruggen en isolatiegebreken (ontbrekende, natte of uitgezakte isolatie).  

Een warmtescan is gratis. 

U kunt door onze Energiecoaches een gratis warmtescan van uw woning laten maken. Wilt u ook een warmtescan? Bel dan naar 0546-723117 of vul het aanvraagformulier in.

Wanneer worden de scans gemaakt?

Voor een goed warmtebeeld moet er minstens 10 graden verschil zijn tussen binnen- en buitentemperatuur. En er mag geen verstoring door zonnestralen of neerslag zijn. Dat houdt dus in dat er pas gedacht kan worden aan het maken van een scan vanaf 5 graden buitentemperatuur of lager.  Voordat wij uw woning gaan scannen bellen wij u om een afspraak te maken. 

Wat moet ik in mijn huis doen om de scan te laten slagen? 

Als u een warmtebeeld laat maken, kunt u het beste ventilatieroosters sluiten, de gordijnen openen en de ruimtes die u normaliter verwarmt, enkele uren voorafgaand aan de scan op kamertemperatuur brengen.  Tijdens het scannen kunt u uw wensen kenbaar maken en meekijken op de camera. 

Wat krijg ik in handen? 

De scan is alleen voor uzelf. U ontvangt de scan per e-mail.  Wij bewaren de scan/beelden uitsluitend om u van advies te kunnen dienen. De beelden en de aan u verstrekte informatie wordt niet aan derden verstrekt. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Zie hiervoor onze privacy verklaring.

Wat doe ik er vervolgens mee?

Met de warmtescan heeft u inzicht op welke plekken er warmteverlies optreedt. Wat u ermee doet is vervolgens aan uzelf. U kunt altijd vragen of een Energiecoach met u meedenkt over te nemen maatregelen.