Een energiezuinig huis biedt veel voordelen

Hieronder zijn de financiële mogelijkheden weergegeven.


Duurzaamheidslening gemeente Wierden

Met een Duurzaamheidslening van de gemeente Wierden kunt u als eigenaar-bewoner uw  bestaande woning energiezuiniger maken. Ook kunt u met de lening energieopwekkende maatregelen financieren, zoals het plaatsen van zonnepanelen en/of de woning gasloos maken.

Wat is het?

De lening bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,-. Dit is inclusief BTW.
De lening is een lening voor privé gebruik. Het is een annuïteitenlening. U betaalt de hele looptijd van de lening hetzelfde maandbedrag en er geldt een vast laag rentepercentage. Meer informatie over de rente en voorwaarden vindt u op de website van SVN. Daar kunt u ook uw rente en maandlast berekenen. Het aanvraagformulier vindt u op de website van gemeente Wierden.

    • De gemeente Wierden controleert uw aanvraag aan de hand van de Verordening Duurzaamheidslening Gemeente Wierden. De aanvraag wordt gebaseerd op de door u bij de aanvraag aangeleverde offerte(s). U ontvangt daarna een toewijzings- of afwijzingsbrief.
    • Als u een toewijzingsbrief krijgt kunt u de duurzaamheidslening digitaal aanvragen bij de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn).
    • Op de website www.svn.nl/gemeente/wierden dient u na de toewijzingsbrief de aanvraag digitaal in.

Energiebespaarlening

De Energiebespaarlening van het Warmtefonds is ook een goede mogelijkheid waarmee eigenaar-bewoners energiebesparende investeringen voor hun eigen woning kunnen financieren. U kunt minimaal € 1.000 en maximaal € 25.000 lenen (bij een ZEP maximaal € 50.000 en bij een NOM maximaal € 65.000). Deze lening is een paar procent duurder dan de lening via de gemeente. Actuele rentetarieven kunt u vinden bij het warmtefonds.

Als het verzamelinkomen van u / uw huishouden onder de € 60.000 ligt, komt u in aanmerking voor een lening van 0%.

Bijdrage van de overheid – ISDE

Gaat u aan de slag met isoleren? Dan krijgt u voor ongeveer 15-30% van de kosten ISDE-subsidie. Voor VvE’s is er ook ISDE-subsidie. Voor het opwekken van energie is er de Investeringssubsidie duurzame energie. Op energiesubsidiewijzer.nl kunt u zien welke subsidies er zijn voor het verduurzamen van uw woning.

Energieloket in uw gemeente

Wilt u meer informatie over de maatregelen om uw woning te verduurzamen? Neem dan contact op met het energieloket in de gemeente Wierden. Bel 0546- 723117 of mail naar duurzaamwierdenenter@gmail.com

* U kunt sinds 1 juni 2022 100% van de hoofdsom van de Energiebespaarlening gebruiken voor het financieren van zonnepanelen.