Wij zijn Duurzaam Wierden-Enter

Bestuursleden Duurzaam Wierden-Enter

Wij zetten ons in om de gemeente Wierden duurzamer te maken. Onze aandachtsgebieden zijn: klimaat, natuur, milieu en maatschappij.
De belangrijkste activiteiten zijn gericht op het verminderen van het energieverbruik en het bevorderen van duurzame energie.

Wij hebben acht bestuursleden en acht Energiecoaches.
Wij zijn een enthousiast team. Een mix van verschillende talenten, jong en ouder, gepensioneerd of nog werkzaam. Allemaal vrijwilligers met een groen hart op de goede plek.

Wij gaan voor een duurzame toekomst!

Onze aandachtsgebieden zijn:

 Klimaat: De aarde warmt steeds sneller op met alle gevolgen van dien. Broeikasgassen zijn de grote boosdoener en moeten worden verminderd. Daarom zetten we ons in om het gebruik van energie en fossiele brandstof te verminderen en duurzame energie te bevorderen.

Natuur: De natuur verslechtert door opwarming van de aarde, uitstoot van stikstof en grootschalige monocultuur.
Daarom willen wij een duurzame landbouw en biodiversiteit bevorderen.

Milieu: Ons milieu wordt bedreigd door slechte lucht, schadelijke stoffen en plastic afval.
Wij streven naar een circulaire economie waarin afvalstoffen worden hergebruikt.

Maatschappij: Wij willen de Wierdense gemeenschap laten profiteren van onze inzet. Daarom gratis huisbezoeken van energiecoaches; 50% lokaal eigendom van zonneparken, donaties  voor maatschappelijke instellingen, kortingsacties en aandacht voor inwoners met een kleine beurs (energiearmoede).

Onze hoofdactiviteiten zijn:

  • Invulling geven aan het Energieloket
  • Het ontwikkelen van zonneparken
  • De stichting is mede-eigenaar van zonnepark De Groene Weuste BV. Het park is in eigen beheer ontwikkeld en gebouwd. Dankzij het “Wierdens model”  is het een park van, voor en door Wierden.

Wij zijn:

  • Zelfvoorzienend dankzij inkomsten van het zonnepark. We ontvangen geen subsidie van de gemeente.
  • Geen commerciële projectontwikkelaar. Wij hebben geen winstoogmerk. Opbrengsten van ons zonnepark vloeien terug naar de Wierdense gemeenschap.
  • Transparant over onze financiën. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website. De jaarrekening gaat naar de gemeente en elke inwoner kan inzage krijgen in de cijfers
  • Actief in provinciale en regionale netwerken en de RES (Regionale Energie Strategie).