Goed nieuws voor woningeigenaren met kleine beurs!

 Woningeigenaren met een inkomen tot 150% van de geldende bijstandsnorm kunnen hun huis laten verduurzamen op kosten van de gemeente. Het gaat hierbij om het netto salaris exclusief vakantiegeld.

De bijdrage van de gemeente kan oplopen tot maar liefst 15.000 euro!

Wel wordt er gekeken naar het eigen vermogen. Het goede nieuws is dat de vermogenscriteria verruimd zijn. Als het vermogen van samenwonenden minder is dan 15.000 euro, worden investeringen tot 15.000 euro volledig vergoed. Is het vermogen hoger dan wordt er een eigen bijdrage gevraagd.

Voor alleenstaanden is de maximale vergoeding ook 15.000 euro als het vermogen minder is dan 10.000 euro. Als het vermogen hoger is wordt er een eigen bijdrage gevraagd.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de gemeente. Ga hiervoor naar:

https://www.wierden.nl/subsidieregeling-particuliere-woningeigenaren

Het is best een ingewikkeld verhaal. Onze Energiecoaches kunnen u er bij een gratis huisbezoek alles over vertellen. Maak hiervoor een afspraak en bel 0546 – 723117.

Energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen

Inwoners met een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm komen mogelijk in aanmerking voor een bijdrage van de gemeente. Het gaat hierbij om het netto salaris exclusief vakantiegeld.

Hierbij worden de volgende vermogensgrenzen gehanteerd:

  • €10.000,- voor alleenstaanden
  • €15.000,- voor alleenstaande ouders, echtparen of samenwonenden

Meer informatie kunt u vinden op de website van de gemeente. Ga hiervoor naar:

https://www.wierden.nl/eenmalige-energietoeslag

500 euro overstapkorting bij laag inkomen

Alle inwoners (huurders én woningeigenaren) die voldoen aan bovenstaande voorwaarden kunnen ook in aanmerking komen voor een extra tegemoetkoming wanneer zij overstappen naar stroom van het zonnepark De Groene Weuste via energieleverancier Energie vanOns. Bij een overstap ontvangt u van Stichting Duurzaam Wierden-Enter tien keer 50 euro per maand tot een maximum van 500 euro. Wilt u gebruik maken van deze regeling neem dan contact met ons op via het Energieloket.

Door gestegen (energie)prijzen komen veel mensen in financiële problemen. De overheid heeft een aantal maatregelen genomen om de pijn te verzachten. Zo is de energiebelasting per 1 januari verlaagd en wordt vanaf 1 juli de btw op energie lager.
Ook hebben minima via de gemeente een bedrag van 800 euro ontvangen.
Onze stichting helpt mee door de inzet van Energiecoaches. Ook hebben we onze welkomstkorting bij overstap naar Energie Vanons voor mensen met energiearmoede verhoogd naar 500 euro. Voor alle andere overstappers blijft de € 250 beschikbaar.                                                                            Opmerking: Energie vanOns neemt momenteel geen nieuwe klanten aan. http://degroeneweuste.nl/EnergieVanOns/