27 juni 2022

Energiearmoede

Extra bijdrage voor woningeigenaren met een hoge energierekening

Steeds meer mensen worden geconfronteerd met gestegen energieprijzen. Naar verwachting zullen de prijzen niet snel meer dalen. Dus tijd om hier structureel met elkaar iets aan te doen. Met name als uw inkomen laag is, komt u mogelijk in aanmerking voor een extra tegemoetkoming als u een duurzame maatregel treft.

Voor de woningeigenaren van de gemeente Wierden met een inkomen minder dan 150% van de bijstandsnorm ligt extra geld klaar bij de gemeente om de woning te verduurzamen of een tegemoetkoming te krijgen in de energiekosten. Met deze regelingen wil de gemeente Wierden zoveel mogelijk voorkomen dat inwoners als gevolg van de gestegen energiekosten in de financiële problemen komen.

De hoogte van de bijdrage wordt bepaald door de gemeente en is afhankelijk van de maatregel(en) die u wilt treffen. Meer hierover op de website van de gemeente.

De gratis Energiecoach zal dit dan tijdens een huisbezoek met u bespreken. 

De voorwaarden van de gemeente Wierden voor extra geld:

 • U heeft een inkomen dat niet hoger is dan 150% van de voor u geldende bijstandsnorm (zie de tabel). Het gaat hierbij om uw netto salaris, exclusief vakantiegeld
 • U heeft een niet te hoog vermogen (€10.000,- voor alleenstaanden, €15.000,- voor alleenstaande ouders, echtparen of samenwonenden)
 • U bent 21 jaar of ouder
 • U krijgt geen studiefinanciering
 • U woont in de gemeente Wierden
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) met een woonadres
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning
 • U verblijft niet in een verplegings- of verzorgingshuis
 • U verblijft niet in een instelling voor beschermd of begeleid wonen
 • U betaalt zelf de energierekening
 • U of iemand anders in uw huishouden heeft niet eerder een energietoeslag aangevraagd/ontvangen
 • Bij twijfel of onduidelijkheid beslist het zorgloket
Denkt u in aanmerking te komen voor een extra bijdrage van de gemeente om uw energiekosten te verlagen, neem dan contact op met het zorgloket van de gemeente Wierden, telefoonnummer 0546 – 58 09 90 of per mail: zorgloket@wierden.nl. Dit betreft ook duurzame investeringen voor woningeigenaren. U kunt geld krijgen voor een extra bijdrage. De extra bijdrage komt dan bovenop de 250 euro van de collectieve isolatieactie. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de gemeente.
Als u hierover meer informatie wilt kunt u ook eerst contact opnemen met het Energieloket. Of dit aankruisen op het aanmeldformulier.
 

500 euro overstapkorting bij laag inkomen

Alle inwoners (huurders én woningeigenaren) die voldoen aan bovenstaande voorwaarden kunnen ook in aanmerking komen voor een extra tegemoetkoming wanneer zij overstappen naar stroom van het zonnepark De Groene Weuste via energieleverancier Energie vanOns. Bij een overstap ontvangt u van Stichting Duurzaam Wierden-Enter tien keer 50 euro per maand tot een maximum van 500 euro. Wilt u gebruik maken van deze regeling neem dan contact met ons op via het Energieloket.