Subsidie voor energiebesparende maatregelen slecht geïsoleerde woningen

Inwoners van de gemeente Wierden met een slecht geïsoleerde koopwoning kunnen subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen. Een woning wordt beschouwd als slecht geïsoleerd als:

  • het energielabel D, E, F of G heeft óf
  • er minstens twee bouwdelen slecht geïsoleerd zijn (vast te stellen door de energiecoach)

De woning moet een WOZ-waarde hebben die lager is dan 338.000 euro (peildatum 1-1-2022). U vindt dit bedrag op het WOZ-waardeloket.

In onderstaande tabel staan de subsidiebedragen voor de verschillende maatregelen. U kunt voor meerdere maatregelen subsidie aanvragen, met een maximum van €2500,- per woning.

Maatregel Minimaal te isoleren oppervlak Maximum bedrag
Vloer/bodemisolatie
20m2
€ 250,-

Spouwmuurisolatie tussenwoning of
Spouwmuurisolatie hoekwoning

10m2

€ 150,- 
€ 250,-

Dakisolatie zonder afwerking of
dakisolatie met afwerking

20m2

€ 100,- of
€ 1.250,-

Glasisolatie HR ++ of HR +++ of
glasisolatie HR ++ of HR +++ inclusief nieuwe kozijnen

8m2

€ 1.000,-
€ 2.000,-

Deze subsidie is ‘stapelbaar’ met de ISDE-subsidie van RVO, die u los van deze subsidie zelf kunt aanvragen.

 

Belangrijk
Het isoleren van de spouwmuur of het dak moet volgens de Wet Natuurbescherming natuurvriendelijk gebeuren. Dit betekent dat u voor het isoleren moet controleren of er beschermde dierensoorten (zoals vleermuizen) aanwezig zijn. Sommige isolatiebedrijven bieden dit standaard aan. Een uitgebreide beschrijving van de werkwijze vindt u HIER.

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, worden uw contactgegevens gedeeltelijk gedeeld met de gemeente Wierden omdat het een landelijke subsidie betreft die via de gemeente wordt gecontroleerd door de landelijke overheid. Als er geen checklist van de energiecoach bij de aanvraag zit, delen wij uw e-mailadres/ telefoonnummer met hen, zodat één van de energiecoaches contact met u kan opnemen voor een gratis woningbezoek. De energiecoaches zijn betrokken bij de technische beoordeling van de aanvragen. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens binnen de Stichting Duurzaam Wierden-Enter is hier te vinden op .

Subsidie aanvraag indienen

Via onderstaande knop kunt u uw aanvraag indienen.

 

Als u een aanvraag heeft ingediend, neemt een energiecoach van onze stichting contact met u op.
De energiecoach checkt of er aan de voorwaarden wordt voldaan en overlegt welke maatregelen getroffen kunnen worden.
De subsidie wordt uitbetaald als de werkzaamheden zijn uitgevoerd en wij een factuur hebben ontvangen.

Verwerking persoonsgegevens

Wanneer u een subsidieaanvraag indient, zullen persoonsgegevens door SDWE worden verwerkt. Deze gegevens zijn nodig om uw aanvraag te beoordelen en om met u te communiceren over uw aanvraag.

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, worden uw contactgegevens gedeeltelijk gedeeld met de gemeente Wierden omdat het een landelijke subsidie betreft die via de gemeente wordt gecontroleerd door de landelijke overheid. Als er geen checklist van de energiecoach bij de aanvraag zit, delen wij uw e-mailadres/ telefoonnummer met hen, zodat één van de energiecoaches contact met u kan opnemen voor een gratis woningbezoek. De energiecoaches zijn betrokken bij de technische beoordeling van de aanvragen. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens binnen de Stichting Duurzaam Wierden-Enter is hier te vinden op .

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Uw woning heeft een energielabel D, E, F, G of een vergelijkbare isolatiewaarde die is vastgesteld door de energiecoach
 • U heeft een woning met een WOZ- waarde die onder de gemiddelde WOZ-waarde van de gemeente ligt (peildatum 1-1-2022 € 338.000,-)
 • De maatregel is voor verbetering van de bestaande woning, niet voor (gedeeltelijke) nieuwbouw
 • U bent 21 jaar of ouder
 • U krijgt geen studiefinanciering
 • U woont in de gemeente Wierden
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning
 • U verblijft niet in een verpleeg- of verzorgingstehuis
 • U verblijft niet in een instelling voor beschermd of begeleid wonen
 • U bent geen onderdeel van een vereniging van eigenaren
 • U bent eigenaar van één woning
 • U kunt slechts één keer subsidie per adres krijgen
 • U kunt deze subsidie niet aanvragen voor een maatregel die is uitgevoerd vóór 26 september 2023
 • De activiteit is uitgevoerd conform de, op het moment van aanleg, geldende wet- en regelgeving
 • De activiteit moet uiterlijk op 31 december 2026 worden uitgevoerd
 • De factuur stuurt u binnen één maand naar duurzaamwierdenenter@gmail.com 
 • De subsidie wordt uitbetaald binnen twee maanden na ontvangst van de factuur van de werkzaamheden

U kunt ook in aanmerking komen als u in de schuldsaneringsregeling zit of schuldhulpverlening of bijzondere bijstand ontvangt. In dat geval kan het subsidiebedrag hoger zijn. De gemeente beoordeelt de hoogte van het bedrag op basis van uw aanvraag.

Als u niet in aanmerking voor deze subsidie vanwege een te hoge WOZ-waarde van de woning of nog maar één bouwdeel in aanmerking komt om te verbeteren, kijk dan op de actiepagina voor € 250.

Wat moet u aanleveren bij uw aanvraag?

U kunt de subsidie vooraf aanvragen. Het bedrag van de subsidie wordt dan 6 maanden voor u gereserveerd. 

U kunt de subsidie ook achteraf aanvragen. Het bedrag wordt dan toegekend als er nog voldoende budget is.

Voordat u uw subsidieaanvraag indient, is het handig dat u de volgende documenten bij de hand heeft:

 • Een verklaring van het definitieve energielabel of checklist van de energiecoach van Stichting Duurzaam Wierden Enter
 • Een offerte of prijsopgaaf van een erkende installateur of bedrijf voor de duurzame maatregel die u wilt uitvoeren.

Of

 • De factuur van een erkende installateur of bedrijf voor de duurzame maatregel die de maatregel heeft uitgevoerd
 • Uw IBAN waarop de subsidie kan worden uitbetaald

Energiecoaches van Stichting Duurzaam Wierden-Enter verzorgen het gemeentelijke energieloket. Hier kunnen inwoners terecht met al hun vragen over isolatie, energiebesparing, duurzaamheidsleningen en subsidies. U kunt hier tips krijgen over kleine aanpassingen om uw woning te verduurzamen en informatie over mogelijke subsidies zoals de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) en de duurzaamheidslening van het Nationaal Warmtefonds. Ook bieden zij voorlichting aan inwoners die grotere duurzaamheidsmaatregelen willen nemen en kunnen zij u helpen met het vaststellen van de isolatiewaarde van uw woning via een checklist.

Let op: energiebesparende maatregelen die voor 26 september 2023 zijn uitgevoerd komen niet in aanmerking voor van deze subsidie.