12 juli 2022

Voorwaarden gemeente Wierden

 • U heeft een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm (zie onderstaande tabel). Het gaat hierbij om uw netto salaris, exclusief vakantiegeld
 • U bent 21 jaar of ouder
 • U krijgt geen studiefinanciering
 • U woont in de gemeente Wierden
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) met een woonadres
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning
 • U verblijft niet in een verplegings- of verzorgingshuis
 • U verblijft niet in een instelling voor beschermd of begeleid wonen
 • U betaalt zelf de energierekening
 • U of iemand anders in uw huishouden heeft niet eerder een energietoeslag aangevraagd/ontvangen
 • Bij twijfel of onduidelijkheid beslist het zorgloket

120% van de bijstandsnorm excl. vakantietoeslag

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaande (ouder) €1.244,54 €1.382,89
Samenwonend/getrouwd €1.777,92 €1.872,49

*In de meeste gevallen geldt de kostendelersnorm als u met meer mensen boven de 21 jaar in één huis woont.