10 februari 2019

Warmtescan

Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter / Energieloket Wierden biedt het maken van een warmtescan van uw woning aan in de gemeente Wierden. U kunt zich hiervoor telefonisch 0546 – 72 31 17 aanmelden of via dit formulier.

Om onze werkzaamheden tijdens de Corona pandemie op een verantwoorde wijze uit te voeren maken wij gebruik van een scherm tussen u en onze medewerker. Dit omdat wij naast elkaar staan wanneer u meekijkt op de camera.

Wat is een warmtescan?

Een warmtescan (thermogram) is een infrarood-foto die de verschillen tussen temperatuur laat zien. Op de gevel toegepast, laat de scan zien waar warmte weglekt en waar warmteverlies optreedt. Warmteverlies kan optreden bij kieren, naden en gaten, koudebruggen en isolatiegebreken (ontbrekende, natte of uitgezakte isolatie). 

 Waarom een warmtescan?

Met een warmtescan komt in beeld waar de zwakke plekken in een gevel- of dakisolatie zitten en daarmee: waar nog wat te verbeteren, te besparen, en – vermoedelijk –  te verdienen valt.

 Hoe wordt er gescand?

Dat ligt deels aan uzelf: voor zover de gevels vanaf de openbare weg te scannen zijn, zal dat van die plaats kunnen worden uitgevoerd. Voor zover er toegang tot de tuin nodig is, zult u erbij moeten zijn. Als u afspraken met de buren daarover gemaakt heeft, zou ook een gedeelte van de buurgevel mee gescand kunnen worden om u ook inzicht te geven van warmte die wellicht weglekt via tussenmuren en vloer. Als u niets met de buren geregeld heeft, zal de scan zich beperken tot uw woning en vanaf de openbare weg. 

 Wanneer worden de scans gemaakt?

Voor een goed warmtebeeld moet er minstens 10 graden verschil zijn tussen binnen- en buitentemperatuur. En er mag geen verstoring door zonnestralen of neerslag zijn. Dat houdt dus in dat er pas gedacht kan worden aan het maken van een scan vanaf 5 graden buitentemperatuur of lager.

Wat moet ik in mijn huis doen om de scan te laten slagen?

Als u een warmtebeeld laat maken, kunt u het beste ventilatieroosters sluiten, de gordijnen openen en de ruimtes die u normaal gesproken ook zou verwarmen, enkele uren voorafgaand aan de scan op kamertemperatuur brengen zodat warmtelekken goed zichtbaar zijn op de warmtescan.

Wat krijg ik in handen?

De opname is digitaal, en wordt u toegestuurd per mail.

Hoe lees ik de warmtescan?

Op de foto van de warmtescan geven de witte, rode,  gele  plekken warmteverlies aan.

Wat doe ik er vervolgens mee?

Met de warmtescan heeft u inzicht op welke plekken er warmteverlies optreedt. Wat u ermee doet is vervolgens aan uzelf. Als u het idee heeft dat er bepaalde lekken zijn die ook in andere huizen aan de orde zullen zijn dan is het wellicht interessant hier collectief een oplossing voor te zoeken. Bijvoorbeeld omdat het een gevel of constructie betreft die niet gewijzigd is sinds de bouw, maar blijkbaar wel warmte lekt. Samen met Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter kunnen de scans besproken worden.

Wanneer wordt mijn huis gescand, hoe word ik geïnformeerd?

De warmtescan zal op afspraak worden uitgevoerd. Zodra de weersomstandigheden gunstig zijn zullen we daarvoor een afspraak met u plannen. U kunt er dan voor zorgen dat de verwarming tijdig aanstaat en dat zo nodig toegang tot de tuin kan worden verleend. Enkele dagen van tevoren zal een van de vrijwilligers contact met u opnemen.  

Wat kost het?

Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter biedt de warmtescan kosteloos aan.

Hoe is mijn privacy gewaarborgd?  Kunnen andere mensen nu ook de warmtescan van mijn woning bekijken? Krijgen derden de gegevens?

De scan is alleen voor uzelf. U ontvangt de scan per e-mail.  Wij bewaren de scan/beelden uitsluitend om u van advies te kunnen dienen. De beelden en de aan u verstrekte informatie wordt niet aan derden verstrekt.

Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Zie hiervoor https://duurzaamwierdenenter.nl/privacy-verklaring/

Hoe gaan wij te werk in de praktijk

  • Wij maken een telefonische afspraak voor een bezoek ’s morgens vroeg start vanaf +/- 8.00 uur
  • U bent thuis om met de energiecoach mee te kijken op de warmtecamera
  • U krijgt de warmtefoto’s van ons per e-mail toegestuurd

De energiecoaches

Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter