Wij zijn Duurzaam Wierden-Enter

Bestuursleden Duurzaam Wierden-Enter

Wij zetten ons in om de gemeente Wierden duurzamer te maken. Onze aandachtsgebieden zijn: klimaat, natuur, milieu en maatschappij.
De belangrijkste activiteiten zijn gericht op het verminderen van het energieverbruik en het bevorderen van duurzame energie.

Wij hebben acht bestuursleden en acht Energiecoaches.
Wij zijn een enthousiast team. Een mix van verschillende talenten, jong en ouder, gepensioneerd of nog werkzaam. Allemaal vrijwilligers met een groen hart op de goede plek.

Wij gaan voor een duurzame toekomst!

Onze aandachtsgebieden zijn:

 Klimaat: De aarde warmt steeds sneller op met alle gevolgen van dien. Broeikasgassen zijn de grote boosdoener en moeten worden verminderd. Daarom zetten we ons in om het gebruik van energie en fossiele brandstof te verminderen en duurzame energie te bevorderen.

Natuur: De natuur verslechtert door opwarming van de aarde, uitstoot van stikstof en grootschalige monocultuur.
Daarom willen wij een duurzame landbouw en biodiversiteit bevorderen.

Milieu: Ons milieu wordt bedreigd door slechte lucht, schadelijke stoffen en plastic afval.
Wij streven naar een circulaire economie waarin afvalstoffen worden hergebruikt.

Maatschappij: Wij willen de Wierdense gemeenschap laten profiteren van onze inzet. Daarom gratis huisbezoeken van energiecoaches; 50% lokaal eigendom van zonneparken, donaties  voor maatschappelijke instellingen, kortingsacties en aandacht voor inwoners met een kleine beurs (energiearmoede).

Onze hoofdactiviteiten zijn:

 • Invulling geven aan het Energieloket
 • Het ontwikkelen van zonneparken
 • De stichting is mede-eigenaar van zonnepark De Groene Weuste BV. Het park is in eigen beheer ontwikkeld en gebouwd. Dankzij het “Wierdens model”  is het een park van, voor en door Wierden.

Wij zijn:

 • Zelfvoorzienend dankzij inkomsten van het zonnepark. We ontvangen geen subsidie van de gemeente.
 • Geen commerciële projectontwikkelaar. Wij hebben geen winstoogmerk. Opbrengsten van ons zonnepark vloeien terug naar de Wierdense gemeenschap.
 • Transparant over onze financiën. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website. De jaarrekening gaat naar de gemeente en elke inwoner kan inzage krijgen in de cijfers
 • Actief in provinciale en regionale netwerken en de RES (Regionale Energie Strategie).

Wij zijn Duurzaam Wierden-Enter

Wat zijn wij?
Een stichting opgericht In 2015. Onze doelstelling is het bevorderen van duurzaamheid in de gemeente Wierden.
Onze aandachtsgebieden zijn: klimaat, natuur, milieu en maatschappij.
Wij hebben tien bestuursleden die ook actief zijn als vrijwilliger. Ook zijn er enkele vrijwilligers werkzaam als Energiecoach. De stichting is mede-eigenaar van zonnepark De Groene Weuste BV. De opbrengsten van ons zonnepark vloeien terug naar de Wierdense gemeenschap.
Wij zijn transparant over onze financiën. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website, de jaarrekening gaat naar de gemeente en elke inwoner kan inzage krijgen in de cijfers.

Wat zijn wij niet?
Wij zijn geen onderdeel of verlengstuk van de gemeente. We zijn zelfvoorzienend en zijn niet afhankelijk van subsidie van de gemeente.
Wij hebben zonnepark De Groene Weuste gebouwd, maar zijn geen commerciële projectontwikkelaar. Onze stichting heeft geen winstoogmerk.

Wat willen wij?
Onze belangrijkste doelstelling is het verminderen van broeikasgassen. Daarom zijn onze acties vooral gericht op:

 • Het verminderen van het energieverbruik. We stimuleren het isoleren van woningen, minder gebruik van aardgas en de toepassing van energiezuinig apparaten.
 • Het bevorderen van duurzame energie. We zetten ons in voor zonnepanelen op woningen, bedrijfsdaken en zonneparken.
 • Versterken van biodiversiteit. Dit doen we onder andere bij de landschappelijke inpassing van zonneparken.
 • Onze lokale gemeenschap helpen we door het inschakelen van plaatselijke ondernemers, werkzoekenden en statushouders.
 • Bevorderen van circulaire economie. Grondstoffen zijn eindig en kosten meer energie dan hergebruik en verlengen van levensduur.
 • Overstappen op groene stroom. Als men overstapt naar Energie VanOns (dit is het energiebedrijf dat de stroom van ons zonnepark koopt) ontvangt men welkomst- en blijfkortingen van onze stichting

Wat doen wij?
Vrijwilligers van ons Energieloket geven voorlichting aan inwoners over verduurzaming:

 • Wekelijks spreekuur in ons informatiecentrum
 • Onze Energiecoaches geven gratis bespaartips bij mensen thuis
 • Onze Energieadviseurs geven advies op maat bij vragen over o.a. isoleren, warmtepomp, zonnepanelen en subsidies.
 • Gratis warmtescans van woningen
 • Participatie in wijkgerichte acties om het gebruik van aardgas te verminderen (zogenaamde wijkuitvoeringsplannen)
 • Maandelijks sturen we een nieuwsbrief met actualiteiten en tips
 • Op de website staan bespaartips en subsidiemogelijkheden.

En wat nog meer?

RES

 • In het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) Twente zetten we ons vooral in voor het realiseren van minimaal 50% lokaal eigendom bij zonneparken, warmtenetten en windmolens in onze regio. Hiertoe werken we samen met commerciële ontwikkelaars en andere Lokale Energie Initiatieven in Twente.
 • Om versnippering van het landschap tegen te gaan zijn we voorstander van een beperkt aantal ‘energielandschappen’ op gunstige plekken, bijvoorbeeld langs autowegen en spoor.

Lokaal eigendom
Wij vinden het belangrijk dat inwoners kunnen participeren bij de ontwikkeling van zonneparken en warmtenetten. Zo kunnen ze meedenken over onder andere de landschappelijke inpassing.
Ook vinden we dat inwoners voor tenminste 50% financieel moeten kunnen deelnemen door crowdfunding met een aantrekkelijk rendement.
Inkomsten gaan naar de inwoners
Dankzij de inkomsten van ons zonnepark kunnen we leuke dingen doen voor onze Wierdense gemeenschap. Wij doen dit o.a. door:

 • Geld terug bij aankoop van energiebesparende spullen, warmtepomp, isolatie en zonnepanelen
 • Bijdragen aan maatschappelijke organisaties voor verduurzaming
 • Korting bij afname van Wierdense groene stroom via Energie VanOns

Wie zijn wij?
Wij zijn een enthousiast team. Een mix van verschillende talenten, jong en ouder, gepensioneerd of nog werkzaam. Allemaal vrijwilligers met een groen hart op de goede plek.
Wij willen regie over onze eigen duurzame energie. Zelf beslissen wat er gebeurt in onze buurt, wijk en dorp op het gebied van verduurzaming. Onafhankelijk, samen en eerlijk.
SDWE is inmiddels een van de meest inspirerende duurzame stichtingen in Twente.

Voor een duurzame toekomst!