Vorige week ontvingen wij het trieste bericht dat Harry Bruns is overleden.
Wij wisten dat Harry ernstig ziek was, maar zijn overlijden kwam voor ons toch onverwachts.
Harry was een actief lid van ons team Energiecoaches. Hij nam veel initiatieven om de inzet van onze coaches te stimuleren. Ook deden we nooit tevergeefs een beroep op hem als er iets uitgezocht of geregeld moest worden. We zullen de inbreng van Harry missen.
Wij wensen zijn familie veel sterkte met dit verlies.