De warmte van de zon kan worden opgevangen met een plaat op het dak waardoor water of een andere (niet-bevriezende) vloeistof stroomt. De warmte wordt in een boilervat opgeslagen en gebruikt om tapwater of verwarmingswater op te warmen.

Een andere mogelijkheid is het gebruikt van heatpipes. Hierin wordt met de warmtestraling van de zon in een vacuümbuis de rondstromende vloeistof verwarmd, die in het boilervat wordt opgeslagen. Heatpipes werken beter bij lage temperaturen. Een vlakke-plaat zonnecollector goedkoper dan heatpipes en is de subsidie hoger. Qua levensduur is een vlakglas collector iets gunstiger. Dit type is namelijk veel sterker en minder gevoelig voor bijvoorbeeld hagel.

Een derde mogelijkheid: Uit zonnepanelen komt gelijkstroom die door een omvormer wordt omgezet in 230V-wisselstroom, direct geschikt voor gebruik in uw huis. Bij het inzetten van een zonnestroomboiler wordt er een warmte-element (met een rendement van 100%) direct na de zonnepanelen, maar vóór de omvormer ingezet. Dit wordt toegepast als u meer stroom op het dak opwekt dan kan worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Dit warmte-element verwarmt een buffervat met water, wat uw CV ingaat. Het voordeel is dat u relatief weinig (minder) gaat terugleveren aan het net. Een gedeelte van de opgewekte stroom zal namelijk niet eens naar uw omvormer gaan. Zolang er in Nederland ‘gesaldeerd’ mag worden is dit een weinig rendabele oplossing.

 

In het boilervat wordt het warme water opgeslagen en via een spiraal doorgegeven aan de verwarmingsketel. Soms is er een tweede spiraal voor tapwater (douche), dan noemen we dit een hygieneboiler.