16 september 2016

Isolatie

Isolatie

Sinds 26 april jongstleden is er geen subsidie energiebesparing eigen huis meer te verkrijgen. Dit doordat er tot 26 april 2017 zoveel aanvragen zijn ingediend waardoor de subsidiepot van is uitgeput. In totaal is er 60 miljoen euro uitgegeven aan subsidies.

Afbeeldingsresultaat voor isolatie

Desondanks mag het duidelijk zijn dat het van belang is om energie te besparen door isolatie maatregelen te treffen zodat u minder geld aan energie uitgeeft. Echter is de Energiebespaarlening Overijssel nog wel van kracht!