Stichting Duurzaam Wierden-Enter (SDWE) werkt samen met Zonnatuurlijk om een zonnepark te gaan bouwen op het ingetekende veld onderaan de pagina.

Werkgroep

Een zonnepark biedt kansen voor de biodiversiteit en nieuwe natuur. 25% van de oppervlakte moet ‘groen’ worden ingericht. Omdat we het belangrijk vinden dat van het begin af aan de omwonenden kunnen meepraten over de inrichting van het gebied starten we een werkgroep. Inmiddels is door de gemeente vergunning verleend voor het project, binnen dit kader bestaat nog beperkte bewegingsruimte.

Crowdfunding

Een zonnepark levert inkomsten op. Om te voorkomen dat alle winst wegvloeit willen we door crowdfunding zorgen dat de helft van dit zonnepark in lokaal eigendom komt. De werkgroep kan meedenken in de aanpak daarvan. Bij het zonnepark De Groene Weuste hebben we ná de bouw gecrowdfund, wat een heel laag risico op de investering geeft. Dit kan nu weer, maar een andere mogelijkheid is de oprichting van een coöperatie voor direct omwonenden.
Wil je meepraten, meedenken of meebeslissen, geef je dan op voor de werkgroep bij miranda@duurzaamwierdenenter.nl

Nieuwsbrief

Als je op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen of belangstelling hebt om financieel mee te doen kun je dit invullen op het contactformulier.

De vergunning voor het zonnepark aan de Flierweg in Hoge Hexel is al enige tijd verleend aan de grondeigenaar, maar er is door een omwonende bezwaar gemaakt. De rechter zal zich hier binnenkort over uitspreken en we hebben er alle vertrouwen in dat we dan de vergunning definitief hebben. Zonneparken zijn nodig om te voorzien in voldoende groene stroom die de gemeente Wierden heeft afgesproken te leveren volgens de RES (Regionale Energie Strategie).
https://wierdengaatvoorduurzaam.nl/restwente
SDWE ondersteunt de realisatie hiervan. Ook bij dit initiatief zorgen we voor lokaal eigendom en via de exploitatie voor lokale inkomsten. Hiermee komen niet alleen de lasten maar ook de lusten van een dergelijk project bij de omgeving.
https://duurzaamwierdenenter.nl/zonnepark-flierweg-2/
Ook voor dit zonnepark kan het nog een paar jaar duren voor de netaansluiting kan worden gerealiseerd, zoals hierboven beschreven.