Je bekijkt nu Advies voor Regionale Energie Strategie (RES)

Advies voor Regionale Energie Strategie (RES)

Niet iedereen is overtuigd van de noodzaak van de energietransitie. De lokale energie initiatieven (LEI) willen hun bijdrage leveren om de inwoners hiervan bewust te maken.

“De samenwerkende Lokale Energie Initiatieven (LEI) van Twente hebben een advies opgesteld aan de stuurgroep die de Regionale Energie Strategie (RES) maakt voor Twente. Zoals bekend moet iedere gemeente een ‘bod’ doen in hoeverre ze bijdraagt in de energietransitie tot 2030. Met name de grote projecten zoals windmolens en zonneparken moeten verdeeld worden over de regio. Ook de gemeente Wierden is hier mee bezig. Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter (SDEWE) is een van de LEI’s die van mening is dat de energietransitie niet een verdienmodel is voor buitenlandse projectontwikkelaars maar kansen biedt voor lokaal eigenaarschap. De LEI’s pleiten in het advies voor minimaal 50% lokaal eigendom via participatie van inwoners. Hierdoor komen niet alleen de lasten van een veranderend landschap maar ook de inkomsten lokaal terecht. Een mooi voorbeeld daarvan is zonnepark De Groene Weuste dat voor 50% lokaal eigendom is door crowdfunding. Naast de jaarlijkse rente voor de deelnemers zijn er inkomsten die door SDEWE weer in duurzame doelen worden geïnvesteerd en via de 50-euro terug-actie bij de inwoners van de gemeente Wierden terecht komt.”

Hieronder het advies van de samenwerkende LEI’s aan de stuurgroep RES Twente.

https://duurzaamwierdenenter.nl/webspace/httpdocs/duurzaamwierdenenter.nl/public_html/wp-content/uploads/2020/06/19933_Advies_Lei_Twente_V5.pdf