“Wierdens model” voorbeeld voor andere zonneparken

Ons concept “van, voor en door Wierden” met 50%-lokaal eigendom heeft veel bekendheid gekregen. In oktober 2017 hebben de Commissaris van de Koning en alle burgemeesters van Overijssel ons zonnepark bezocht. RTV-Oost heeft er bekendheid aan gegeven en er is veel over gepubliceerd in vakbladen. Diverse initiatiefnemers voor zonneparken hebben ons concept overgenomen. In 2019 Lees meer over“Wierdens model” voorbeeld voor andere zonneparken[…]

Financieel voordeel voor inwoners Wierden

De stroom die De Groene Weuste verkoopt, levert inkomsten om de bank te betalen, de pacht aan de gemeente, de stroomaansluiting van Enexis en het onderhoud. De inkomsten van SDWE komen terecht bij de inwoners van Wierden. Allereerst is er € 250 overstapkorting als je via onze website klant wordt bij Energie VanOns https://degroeneweuste.nl/energievanons/ Daarnaast Lees meer overFinancieel voordeel voor inwoners Wierden[…]

Energie VanOns

De stroom van De Groene Weuste wordt aan het elektriciteitsnet geleverd. In 2022, een zonnig jaar, was de opbrengst 5,4 miljoen kilowattuur. In de afgelopen 5 jaar was de totaalopbrengst zelfs 24 miljoen kWh. Evenveel als het elektriciteitsgebruik van ongeveer 1600 huishoudens. Een aantal van die huishoudens koopt via de coöperatieve energieleverancier Energie VanOns deze Lees meer overEnergie VanOns[…]

Ons zonnepark is goed voor de natuur 

Naast stroom levert zonnepark De Groene Weuste een flinke bijdrage aan de biodiversiteit. 6 jaar geleden was het nog een maisveld. Inmiddels wordt het veld en de strook eromheen steeds bloemrijker. Ook het bodemleven tussen de zonnepanelen is enorm toegenomen. Muizen, mollen, wormen en vele insecten vinden er hun toevlucht. Ook zijn er afgelopen jaar Lees meer overOns zonnepark is goed voor de natuur […]

Bouw van het zonnepark door Wierden

De bouw van het zonnepark is grotendeels gedaan door lokale en regionale bedrijven. Onder verantwoordelijkheid van een ervaren hoofdaannemer (B&W-Energy) is de onderconstructie gebouwd door Weenk-Schroeffundering uit Almelo. Het uitvoerend personeel bestond uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (uit de ‘kaartenbak’ van de gemeente), werknemers van Soweco (het toenmalige bedrijf voor mensen met Lees meer overBouw van het zonnepark door Wierden[…]

Crowfunding

Doel van de verschillende acties was bekendheid geven aan het project en de erop volgende crowdfunding. Als stichting hadden we natuurlijk geen geld voor een zonnepark. Het meeste komt uiteindelijk van de ASN-bank, maar we hadden toch € 300.000 nodig als eigen kapitaal. Omdat je op een dergelijk project altijd risico loopt, wilden we niet Lees meer overCrowfunding[…]

De Groene Weuste

De naam van het zonnepark is via een prijsvraag gekozen. Alle inwoners konden meedingen naar een jaar gratis stroom door een naam te verzinnen. Uiteindelijk hebben daar 100 mensen aan meegedaan. Het bestuur van SDWE heeft uit de inzendingen ‘De Groene Weuste’ gekozen. Een andere actie om bekendheid te krijgen was de zonnebloemenwedstrijd. Alle 1000 Lees meer overDe Groene Weuste[…]

Subsidie

We hebben als stichting een provinciale LEI-subsidie (voor Lokale Energie Initiatieven) ontvangen van de provincie Overijssel voor de eerste kosten (notaris, vergunningen, onderzoek). Tevens hebben we SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energie) aangevraagd, in die tijd nog nodig voor een goede business case en als garantie voor een minimale opbrengst om de bank te kunnen afbetalen. Ons Lees meer overSubsidie[…]

Het begin

Geruime tijd geleden heeft de gemeente het perceel van 4,6 ha naast bedrijventerrein Weuste Noord verworven, met als doel om het bedrijventerrein daarheen ooit uit te breiden. Doordat er 7 jaar geleden door economische situatie geen behoefte was aan bedrijventerreinen in Overijssel zocht de gemeente naar een nuttige invulling van het terrein die een hoger Lees meer overHet begin[…]