Zonnepark Trelliesweg Enter?

Wij onderzoeken om een een volgend zonnepark te bouwen aan de Trelliesweg in Enter, aan de zuidkant van de A1. Hiervoor hebben wij een informatie bijeenkomst georganiseerd op 3 januari j.l. Het toetsingskader dat de gemeenteraad moet vaststellen zal waarschijnlijk in april plaatsvinden. Met de eigenaar van de grond is inmiddels een intentieovereenkomst gesloten. Als[…]