Komen er zonneparken in Hoge Hexel?

Komen er zonneparken in Hoge Hexel? Deze vraag stond centraal tijdens de informatieavond op 16 januari in het Kulturhus. Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter wil op geschikte locaties in onze gemeente zonneparken bouwen. De informatieavond was bedoeld om inwoners van Hoge Hexel hierover te informeren en na te gaan wat men er van vindt. De gemeente Lees meer overKomen er zonneparken in Hoge Hexel?[…]

Zonnepark Trelliesweg Enter?

Wij onderzoeken om een een volgend zonnepark te bouwen aan de Trelliesweg in Enter, aan de zuidkant van de A1. Hiervoor hebben wij een informatie bijeenkomst georganiseerd op 3 januari j.l. Het toetsingskader dat de gemeenteraad moet vaststellen zal waarschijnlijk in april plaatsvinden. Met de eigenaar van de grond is inmiddels een intentieovereenkomst gesloten. Als Lees meer overZonnepark Trelliesweg Enter?[…]