Je bekijkt nu Wedstrijd Groene bedrijventerreinen Twente

Wedstrijd Groene bedrijventerreinen Twente

Tijdens de Groene Karavaan wil de Provincie Overijssel de natuur dichterbij brengen en meer mensen de natuur laten beleven in hun eigen omgeving. Op en rond bedrijventerreinen liggen hier nog veel kansen, en daarom is er een ludieke actie bedacht!
Elke Twentse gemeente kon één bestaand bedrijventerrein voordragen die zij in aanmerking willen laten komen voor één van de twee groene vouchers. Dit zijn bedrijventerreinen waar energie en motivatie bij de ondernemers zit om te investeren in groene maatregelen. Met deze vergroeningsstimulans van € 20.000 willen we als provincie de ondernemers helpen om de uitvoering van de groenmaatregelen te versnellen.
Voor Wierden is dat bedrijventerrein Violenhoek. Wilt u helpen dit terrein te vergroenen dan kunt u stemmen op
https://www.overijssel.nl/actueel/wedstrijd-groene-bedrijventerreinen-twente/