Duurzaamheidscompliment voor Roy Bolscher uit Enter

Onze stichting reikt enkele malen per jaar een zogenaamd duurzaamheidscompliment uit aan een inwoner of instelling die zich heeft onderscheiden op het gebied van duurzaamheid. Deze keer gaat deze onderscheiding naar Roy Bolscher uit Enter. Roy draagt duurzaamheid een warm hart toe, zowel privé als in zijn vleesbedrijf in Enschede. Met zijn vernieuwende maatregelen is[…]

Salderingsregeling voor zonnepanelenen verlengd tot 2023

De salderingsregeling voor zonnepanelen is verlengd tot 2023. De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt tot 1 januari 2023 ongewijzigd voortgezet. Dat hebben minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en staatssecretaris Snel (Financiën) besloten. Het blijft hierdoor financieel aantrekkelijk voor huishoudens en mkb-bedrijven om te investeren in zonnepanelen. De salderingsregeling houdt in dat de stroom die je[…]

Zonnepark Trelliesweg Enter?

Wij onderzoeken om een een volgend zonnepark te bouwen aan de Trelliesweg in Enter, aan de zuidkant van de A1. Hiervoor hebben wij een informatie bijeenkomst georganiseerd op 3 januari j.l. Het toetsingskader dat de gemeenteraad moet vaststellen zal waarschijnlijk in april plaatsvinden. Met de eigenaar van de grond is inmiddels een intentieovereenkomst gesloten. Als[…]

Overweldigende belangstelling bijeenkomst Grote Maat en de Aa

Wat een overweldigende belangstelling voor de Buurkracht bijeenkomst Grote Maat en de Aa. Ruim 70 mensen hebben de moeite genomen om zicht te laten informeren over zonnepanelen. Iedereen kon een kaart invullen voor verder info over isolatie, dubbel glas, warmtepomp e.d. en een warmtescan. Wij zijn erg tevreden over deze belangstelling en gaan dit hier verder[…]