Zonnepark Flierweg

De vergunning voor het zonnepark aan de Flierweg in Hoge Hexel is al enige tijd verleend aan de grondeigenaar, maar er is door een omwonende bezwaar gemaakt. De rechter zal zich hier binnenkort over uitspreken en we hebben er alle vertrouwen in dat we dan de vergunning definitief hebben. Zonneparken zijn nodig om te voorzien Lees meer overZonnepark Flierweg[…]

Misverstand afbouw salderingsregeling

Veel mensen denken dat de salderingsregeling gaat verdwijnen. Dit is een misverstand. Op dit moment ontvangt u hetzelfde tarief voor de stroom die u teruglevert als die u zelf betaalt aan het energiebedrijf. Dit tarief bestaat uit twee componenten, te weten de stroomprijs en de energiebelasting. Vanaf 2024 wordt alleen het energiebelastingdeel geleidelijk afgebouwd.  Het Lees meer overMisverstand afbouw salderingsregeling[…]

Energiearmoede

Door gestegen (energie)prijzen komen veel mensen in financiële problemen. De overheid heeft een aantal maatregelen genomen om de pijn te verzachten. Zo is de energiebelasting per 1 januari verlaagd en wordt vanaf 1 juli de btw op energie lager.Ook hebben minima via de gemeente een bedrag van 800 euro ontvangen.Onze stichting helpt mee door de Lees meer overEnergiearmoede[…]

Wij delen 100 x 250 euro uit

Onze stichting heeft 100 woningeigenaren blij gemaakt met 250 euro. Het geld is afkomstig uit de opbrengst van ons zonnepark in Wierden. Iedereen die voor minimaal € 1500 zijn huis verduurzaamde kon een formulier invullen. De eerste 100 aanmeldingen die voldeden aan de spelregels hebben inmiddels het bedrag op hun rekening gekregen. Het betrof meestal Lees meer overWij delen 100 x 250 euro uit[…]