Je bekijkt nu Meer biodiversiteit op het zonnepark

Meer biodiversiteit op het zonnepark

Meer biodiversiteit op zonnepark de Groene Weuste! Help je mee?
Oproep! Lijkt het je leuk om 1 x per 6 weken mee te denken en mee te doen met de nog op te starten “werkgroep biodiversiteit de Groene Weuste”?
Zonnepark de Groene Weuste bestaat 5 jaar. Het park van Stichting Duurzaam Wierden-Enter is een park “van, voor en door” inwoners van de gemeente Wierden. Opbrengsten komen ten goede aan de Wierdense gemeenschap.

Na 5 jaar willen wij een nieuwe impuls geven aan het park door meer aandacht te geven aan natuur en biodiversiteit. Het moet een plek worden met o.a. veel bloemen, vogels en insecten!
Wij zoeken mensen die dit samen met ons willen realiseren; liefst mensen uit de Weuste die zich betrokken voelen bij dit park naast hun wijk. Ook inwoners uit de rest van Wierden/Enter zijn van harte welkom.

Wij denken aan een werkgroep, die eerst een plan gaat maken. Later moeten er nestkasten en insectenhotels geplaatst worden en moeten bloemen worden ingezaaid.
Kortom we zoeken meedenkers en meedoeners. Leeftijd: jong en oud.
We hopen dat het zonnepark naast opwek van groene stroom een meerwaarde krijgt voor de Wierdense gemeenschap. Misschien kan het straks ook voor educatieve doeleinden worden ingezet.
Andere creatieve ideeën? Denk mee met onze “werkgroep biodiversiteit Groene Weuste”’.

Wil je meedoen? Meld je dan aan voor 30 augustus 2023 bij Miranda Scheffer of Rogier Dekker. Mail, app of bel ons gerust voor meer informatie. Miranda Scheffer, mail: miranda@duurzaamwierden.nl, tel/app: 06-54341621 en Rogier Dekker, mail: rogiervalstar@hotmail.com, tel/app: 06-43115543