Je bekijkt nu Het begin

Het begin

Geruime tijd geleden heeft de gemeente het perceel van 4,6 ha naast bedrijventerrein Weuste Noord verworven, met als doel om het bedrijventerrein daarheen ooit uit te breiden. Doordat er 7 jaar geleden door economische situatie geen behoefte was aan bedrijventerreinen in Overijssel zocht de gemeente naar een nuttige invulling van het terrein die een hoger rendement gaf dan het renteverlies. Gekeken is toen naar het aanplanten van bomen voor houtproductie ten bate van verbranding bij Twence voor energieopwekking van groene energie. SDWE heeft toen gesuggereerd dat een zonnepark veel meer groene energie oplevert. In praktijk blijkt dat een zonnepark ruim 60 keer meer energie per hectare oplevert dan biomassa. Bovendien hoeft het hout niet naar Twence te worden getransporteerd om te verbranden. De stroom gaat bij het zonnepark direct het elektriciteitsnet in.

Er is een onderzoek gedaan door de gemeente waaruit bleek dat dit inderdaad een beter plan was. Nadat was overwogen via een aanbesteding door de gemeente een zonnepark te realiseren in samenwerking van SDWE, heeft het toenmalige gemeentebestuur de stichting uitgedaagd om het zonnepark te bouwen en exploiteren, maar wel binnen twee jaar aan te tonen dat dit zou lukken. Deze uitdaging is SDWE aangegaan met de toen nog onbekende 50%-lokaal eigendomsconstructie. Via ons sociale netwerk kwamen we in contact met Willem de Lint van Sunwatt BV, een private investeerder in groene projecten. Hiermee is overeengekomen dat SDWE en Sunwatt op 50/50-basis het zonnepark zouden gaan bouwen en exploiteren. De welwillende rol van de gemeente bestond uit de verpachting van de grond voor 25 jaar, alle medewerking bij de vergunningverlening en landschappelijke inpassing van het veld met zonnepanelen.