Je bekijkt nu Bossen kappen om energie op te wekken? Wij zijn tegen!

Bossen kappen om energie op te wekken? Wij zijn tegen!

Er komt steeds meer weerstand tegen het gebruik van biomassa als oplossing van het klimaatprobleem. Het verwerken van resthout is geen bezwaar. Maar het kappen van complete bossen en het transport van al dat hout vanuit o.a. Amerika is geen duurzame oplossing.,

Verstoken van resthout verlengt de CO2-kringloop en is dus duurzaam. Maar het (op grote schaal) opstoken van biomateriaal in plaats van fossiele brandstof neemt een voorschot op de CO2-uitstoot én is minder efficiënt dan stoken op fossiel. De verbrandingswaarde van hout is lager dan van gas. Productiebossen van de afgelopen eeuw zijn echter wel bedoeld voor houtproductie dus er is iets voor te zeggen om hout te oogsten. Echter in de huidige situatie is het beter om het hout als duurzaam bouwmateriaal te gebruiken (veel minder CO2-uitstoot dan betonproductie). De CO2 in het hout blijft dan een eeuw langer in de kringloop dan bij het verbranden of laten verrotten in het bos.

https://groene-rekenkamer.nl/4827/minder-co2-uitstoot-met-aardgas-dan-met-biomassa/

Met 56 kilo CO2/GJ scoort gas beduidend beter dan de 95 kilo CO2/GJ van steenkool. Gascentrales stoten per eenheid energie dus veel minder CO2 uit dan kolencentrales, terwijl biomassa nog slechter scoort met 109 kilo CO2/GJ. Tellen we daar de energieverliezen door bewerking en transport bij op, dan kunnen we rustig stellen dat bij gebruik van hout als brandstof drie keer zoveel CO2 per eenheid energie wordt uitgestoten als bij aardgas. Dus terwijl het beleid enerzijds inzet om het verminderen van de CO2-uitstoot en we daarvoor fossiele brandstoffen in de grond laten zitten, zorgt het er anderzijds voor dat de CO2-uitstoot met factoren toeneemt door schoon aardgas te vervangen door biomassa. Daardoor raakt het ‘milieu’ behoorlijk van de regen in de drup.

Conclusie:

  • Nu eerst alle kolencentrales dicht en gascentrales gebruiken.
  • Bomen laten groeien en oogsten voor timmerhout. De restjes en snoeiafval gebruiken om lokaal te stoken.
  • Import van houtpellets stoppen.
  • Warmtenetten op houtpellets zijn twijfelachtig en zeker niet geschikt voor woonwijken.

Gesubsidieerd (bij)stoken van hout in kolencentrales is wellicht door de ‘grijze lobby’ in Den Haag gekomen om de kolencentrales langer open te houden. Dit is geen goede maatregel.