Je bekijkt nu Buurtbewoners geïnformeerd over zonnepark Wierdense Aa

Buurtbewoners geïnformeerd over zonnepark Wierdense Aa

Buurtbewoners geïnformeerd over zonnepark Wierdense Aa
In de vorige nieuwsbrief hebben we verteld dat onze stichting een overeenkomst heeft gesloten met Pure Energie om samen een zonnepark te ontwikkelen langs de A 35. Voor de omwonenden is er een informatieavond gehouden, waarin is verteld wat het idee is. Zie hiervoor ook Zonnepark Wierdensche Aa,
Wij willen de buurtbewoners graag bij dit project betrekken.  Daarom is er een werkgroep gevormd waarin men kan meedenken over de landschappelijke inpassing en de financiële participatie. Streven is om in de tweede week van januari een eerste bijeenkomst te hebben.
Inwoners van de wijk Zuidbroek zijn schriftelijk geïnformeerd over het plan.
Voor het verslag en het persbericht over de informatieavond zie https://zonneparkwierdenscheaa.nl/stand-van-zaken/informatie/