Je bekijkt nu Crowdfunding met kindproduct is een succes 

Crowdfunding met kindproduct is een succes 

In verband met de uitbreiding van het zonnepark hebben we de mogelijkheid geboden aan (klein)kinderen van inwoners om ook financieel te participeren met een aantrekkelijk rendement. 20 kinderen zijn hiervoor aangemeld.  Met elkaar nemen zij voor 50.000 euro deel. Hiermee is het doelbedrag gehaald en is de inschrijftermijn gesloten. De (groot)ouders die hebben ingetekend ontvangen binnenkort bericht over de verdere gang van zaken.