Je bekijkt nu Filmopname op het zonnepark voor RES Twente 2.0 

Filmopname op het zonnepark voor RES Twente 2.0 

RES staat voor Regionale Energie Strategie. Ook de regio Twente moet van de overheid een plan ontwikkelen voor de energietransitie tot 2030. Alle Twentse gemeentes hebben hiervoor een aanbod gedaan wat is vastgelegd in de RES 1.0.
Op 29 september is er in de Grolschveste een startbijeenkomst geweest voor o.a. de Twentse gemeentes, Lokale Energie Initiatieven en andere stakeholders voor de verdere ontwikkeling van deze plannen.
Belangrijk thema hierbij was dat bij lokale duurzame opwek zoals zonneparken gestreefd moet worden naar lokale participatie en 50% lokaal eigendom.
Omdat ons zonnepark gezien wordt als een mooi voorbeeld hoe dit gerealiseerd kan worden, zijn er filmopnamen gemaakt op De Groene Weuste. Hierbij is ook het eerste duurzaamheidskwartetspel uitgereikt aan Ine Joy (10), een van de spelers in de film.
De film is vertoond op de startbijeenkomst. Daar mogen we best wel weer trots op zijn.
https://youtu.be/dlcEZdU7pGM