Je bekijkt nu Hoe zit het met de biodiversiteit op het zonnepark?

Hoe zit het met de biodiversiteit op het zonnepark?

Mensen denken vaak dat een zonnepark slecht is voor de natuur. Toch is het tegendeel het geval.

We hebben een kruidenrijk grasmengsel ingezaaid op de Groene Weuste, rondom een strook met meidoorns, sleedoorns en andere bloeiende struiken en we maaien en onderhouden zeer extensief. Dus de distels staan welig te bloeien.

Daarnaast hebben we dit jaar een bloembollen inzameling om volgend jaar bloeiende bollen langs de rand te hebben.

Overigens is bij zonneparken verplicht 25% van de oppervlakte bestemd voor ‘landschappelijke inpassing’. Hier wordt dus verplicht rekening gehouden met biodiversiteit.

Het is daarom erg leuk te zien dat er heel mollen actief zijn (bodemleven is goed ontwikkeld), zwaluwen tussen de panelen vliegen (insecten), een buizerd dagelijks muizen komt vangen op het zonnepark, hazen een mooie beschermende omgeving hebben, vogels onder de panelen nestelen, dit jaar patrijzen hebben gebroed op het zonnepark: kortom een lustoord voor flora en fauna. Naast de opwek van duurzame energie zijn zonneparken dus ook waardevol voor de biodiversiteit.

Er staat ook een bijenhotel op het park en langs de slootkant staat veel riet wat slechts sporadisch wordt gemaaid. Dus ook een plek voor wilde bijen.

Binnenkort gaan we gemengd bloemenzaad strooien langs de westrand. En een inwoner heeft iom de gemeente Wierden een strook achter ons zonnepark aan laten merken als: Patrijzen beschermings- en biotoopverbeteringsproject.