Je bekijkt nu Actie maatschappelijke doelen

Actie maatschappelijke doelen

Maatschappelijke instellingen konden tot eind oktober een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage voor een duurzaam project. Nu de termijn is verstreken kunnen we de balans opmaken.
Wij hebben 8 aanvragen ontvangen. De komende tijd gaan we besluiten welke bedragen aan welke instellingen worden toegekend. Om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen zullen ook enkele niet-bestuursleden meebeslissen. Wij hebben voormalig burgemeester Henk Robben en een vertegenwoordiger van Twentse Noabers bereid gevonden om dit te doen.
Uiterlijk eind november ontvangen de instellingen bericht.