Je bekijkt nu Plan zonnepark Wierdensche Aa bijna gereed

Plan zonnepark Wierdensche Aa bijna gereed

De werkgroep van omwonenden heeft enkele malen vergaderd over de landschappelijke inpassing van het geplande zonnepark dat we samen met Pure Energie willen ontwikkelen. Er ligt nu bijna een plan ism deze werkgroep. Wanneer dit plan gedragen wordt door de werkgroep willen we een vervolgstap zetten.

We willen binnenkort geïnteresseerde bewoners en raadsleden over het plan informeren. We zullen dit in de plaatselijke krantjes bekendmaken.

Helaas is er geen belangstelling bij bewoners om een coöperatie op te richten. De financiële participatie zal daarom door onze stichting worden gerealiseerd middels crowdfunding. Er zijn inmiddels 60 mensen die hebben opgegeven hiervoor belangstelling te hebben. Als u daar ook belangstelling voor heeft kunt dat hier laten weten.