Je bekijkt nu Regionale energie- inkoop gemeenten ook al stimulans duurzame projecten.

Regionale energie- inkoop gemeenten ook al stimulans duurzame projecten.

De Twentse gemeenten werken al sinds 2005 samen bij de inkoop van elektra en gas door onder meer “het akkoord van Parijs” willen gemeenten fungeren als aanjager van projecten rondom duurzaam opgewekte lokale energie, waarin ook inwoners kunnen participeren. In die rol willen de gemeenten dan ook hun eigen energie duurzaam inkopen.

De afgelopen maanden is onderzocht of de Twentse gemeenten via de inkoop van energie kunnen bewerkstelligen om productie van lokaal opgewekte duurzame energie te stimuleren en daarbij financiële participatie van omwonenden te bevorderen. Die vraag wordt bevestigend beantwoord. Deze ambitie draagt bij aan de opgaven uit de Regionale Energie Strategie (RES) die via het klimaat akkoord bij lokale overheden zijn belegd. In de RES werken de Twentse gemeenten samen om de opgaven voor de energietransitie vorm te geven. Als volgende stap gaan gemeenten onderzoeken welke rol Twence hierin kan vervullen.

Wethouder Richard Kortenhoeven legt uit: “Met de inkoopkracht van meerdere Twentse gemeenten kunnen we van de potentiële opdrachtnemer Twence eisen dat nieuwe duurzame projecten op het gebied van energieopwekking in Twente worden gerealiseerd.” Zodra dragen we als gemeente direct bij aan de energietransitie in onze regio. Ook is het voor ons belangrijk dat we met deze innovatieve manier van inkopen, inbesteding bij Twence, inwoners laten participeren.

Het is mogelijk een leverancier van energie te verplichten deze energie lokaal en duurzaam op te wekken (binnen de gemeentegrenzen van de samenwerkende gemeenten). En daarbij kan worden geëist dat omwonenden de mogelijkheid krijgen om projecten te participeren, of dat er wordt samengewerkt met lokale energiecoöperaties.

Afvalverwerker Twence kan nu al honderd procent duurzame elektriciteit leveren. Vanaf 1 januari 2021 gaan ze ook warmte  leveren, waar mogelijk duurzaam. Twence zal ook in de uitvoering van deze inbesteding nieuwe projecten in Twente moeten realiseren. Een ambtelijke werkgroep bereidt de contracten en contractbesprekingen voor. De gemeente Wierden neemt net als Borne, Enschede, Dinkelland, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Noaberkracht, Oldenzaal en Tubbergen hier aan deel. Rijssen- Holten en Twenterand doen vooralsnog nog niet mee. Bij de contractbesprekingen met Twence wordt ook aandacht besteed aan de manier waarop de omgeving wat betrokken bij de ontwikkeling van energieprojecten.