Je bekijkt nu RES Twente adviseert combinatie van wind en zon

RES Twente adviseert combinatie van wind en zon

Alle regio’s, dus ook Twente, moeten plannen maken voor de grootschalige opwek van duurzame energie in 2030. De helft van het elektriciteitsverbruik moet dan worden opgewekt door zonnepanelen en windmolens. De RES bekijkt maatschappelijke acceptatie, ruimtelijke kwaliteit (het ‘uitzicht’) en kosten van uitbreiding van het elektriciteitsnet.
In dit kader wordt breder gekeken dan plannen van de afzonderlijke gemeentes. Zoals naar gemeentegrens overschrijdende zoekgebieden voor windenergie. Windmolens hebben het voordeel dat erg weinig (landbouw)grond voor gebruikt hoeft te worden. Om bestaande en nog aan te leggen kabels efficiënt te benutten is een verhouding van evenveel zonnepanelen als windmolens wenselijk. Daarmee worden de maatschappelijk kosten zo laag mogelijk gehouden. Die kosten worden namelijk uiteindelijk verrekend in de stroomprijs. Netwerkbedrijf Enexis gaat dit jaar al 163 miljoen euro investeren in verzwaring van het elektriciteitsnet van Overijssel. U kunt op de hoogte blijven van de ontwikkelingen via de nieuwsbrief van de RES.