Je bekijkt nu SDEWE en Pure Energie ondertekenen samenwerkingsovereenkomst voor zonnepark Wierden

SDEWE en Pure Energie ondertekenen samenwerkingsovereenkomst voor zonnepark Wierden

Vandaag hebben Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter (SDEWE) en duurzaam energiebedrijf Pure Energie een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van een zonnepark langs de
A35, waarbij wordt uitgegaan van een gelijkwaardige samenwerking. Naar verwachting kan dit zonnepark jaarlijks circa 6 miljoen kilowattuur (kWh) aan elektriciteit opwekken. Dat is genoeg elektriciteit voor ruim 2.000 huishoudens.

50% lokaal eigendom
Door het sluiten van deze overeenkomst komt de helft van het zonnepark Wierdensche Aa straks in lokale handen. Daarmee wil de Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter de Wierdense gemeenschap mee laten profiteren van het zonnepark Wierdensche Aa. De manier waarop de financiële participatie wordt ingevuld, wil de Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter samen met de Wierdense gemeenschap verder uitwerken. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van uitkeren van rendement, maar ook door financiële bijdragen aan lokale, duurzame initiatieven en projecten.

Beleid gemeente Wierden
Het idee voor het zonnepark Wierdensche Aa verkeert nog in een beginstadium. Voor de zomer heeft Pure Energie een principeverzoek voor de bouw en exploitatie van het zonnepark bij de gemeente Wierden ingediend. Na toetsing aan het gemeentelijke beleid voor zonneparken heeft het college van B&W in augustus 2020 ingestemd met dit verzoek, waarbij het college heeft aangegeven dat zij in algemene zin positief zijn over het voorgestelde idee. Met dit besluit hebben zij nadrukkelijk nog geen groen licht gegeven voor het zonnepark. Hiervoor moeten Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter en Pure Energie een formele vergunningsaanvraag indienen. Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter en Pure Energie kiezen ervoor om het plan voor het zonnepark eerst verder uit te werken in samenspraak met de omgeving.