Je bekijkt nu Elektrische auto’s (EV’s) goed voor het milieu?

Elektrische auto’s (EV’s) goed voor het milieu?

Een auto heeft net zoveel energie nodig om te rijden op stroom als op fossiele brandstof. In een benzine- of dieselauto wordt de beweging in een verbrandingsmotor opgewekt.
EV’s gebruiken stroom uit de centrale om een elektromotor te laten draaien. Die elektrische energie is echter veel efficiënter opgewekt en in de auto-accu geladen dan een fossiele automotor energie kan leveren. Dat biedt dus een voordeel bij het overschakelen op elektrische auto’s. EV’s stoten ook geen fijnstof uit en moderne centrales filteren de rook. Nadeel van EV’s is dat er veel energie in de productie van accu’s gaat zitten, in de recycling nog meer en Lithium-accu’s maar een paar jaar meegaan. Niet zo duurzaam dus.
Elektrische auto’s dragen bij aan het stroomgebruik en het noodzakelijk langer openhouden van kolencentrales. Als we de kolencentrales sluiten en gascentrales gaan gebruiken is de vervuiling en CO2-bijdrage al een stuk gunstiger. We kunnen de stroom ook kopen bij de buren uit nog vervuilender bruinkoolcentrales. Ook geen goed idee.
Het is dus echt nodig om zo snel mogelijk veel meer schone energie op te wekken uit zon en wind. Op lange termijn is er misschien elektriciteit uit thorium te halen (gesmolten-zout-reactor), maar die techniek laat nog minstens 10 jaar op zich wachten. Ook kernfusie is al 50 jaar veelbelovend, maar nog niet toepasbaar de komende tientallen jaren. Kernenergie (uit uranium) stamt in zekere zin ook uit het fossiele tijdperk: we zadelen ons nageslacht voor eeuwig op met afval waar wij de energie uit halen. Net zo discutabel dus als kolen en olie stoken.
De enige echte duurzame energiebron is de zon. Met zonnepanelen en windmolens halen we de energie van de zon oneindig lang uit de lucht. De dagelijkse hoeveelheid energie van de zon is een paar duizend keer zo groot als het energiegebruik van alles en iedereen samen.