Je bekijkt nu Voortgang zonnepark Wierdensche Aa

Voortgang zonnepark Wierdensche Aa

Op donderdag 29 april tussen 14:00 en 20:00 uur is er een inloopbijeenkomst voor inwoners van Wierden en andere belangstellenden georganiseerd. Bezoekers van de inloop konden de uitwerking van het plan bekijken en persoonlijk in gesprek gaan met de initiatiefnemers Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter (SDEWE) en Pure Energie. Daarbij waren de bezoekers enerzijds geïnteresseerd in de landschappelijke inpassing en anderzijds geïnteresseerd in de mogelijkheden voor financiële participatie.
De gesprekken tijdens de inloopbijeenkomst hebben niet geleid tot een verdere aanpassing van het plan, zoals dat is besproken met de werkgroep zonnepark Wierdensche Aa en direct-omwonenden. Daarom is besloten om de aanvraag omgevingsvergunning voor het zonnepark Wierdensche Aa in te dienen bij de gemeente Wierden. Aandachtspunt bij het landschappelijk ontwerp is de hoogte van de aarden wal aan de westzijde van het plangebied. De werkgroep heeft nadrukkelijk de wens uitgesproken om de wal te verhogen naar twee meter in plaats van anderhalve meter, zodat het zicht op het zonnepark vanuit de Beverdamsweg wordt geminimaliseerd. De mogelijkheden hiervoor worden nog besproken met gemeente Wierden en Het Oversticht. Indien mogelijk, wordt de hoogte aangepast naar twee meter.