Je bekijkt nu Wij zijn tegen versnippering van het landschap met kleine zonneparken

Wij zijn tegen versnippering van het landschap met kleine zonneparken

Wij zijn voor duurzaam opgewekte zonne-energie. Bij voorkeur gebeurt dit op daken van woningen en bedrijven. Er blijven echter ook zonneparken nodig. Dit is ook vastgesteld in de Regionale Energie Strategie (RES)
Wij vinden dat dit het beste kan gebeuren op een beperkt aantal geschikte grote locaties waar weinig mensen wonen. Zo wordt voorkomen dat ons landschap te veel wordt versnipperd en omwonenden last ondervinden.
Wij hebben onze visie kenbaar gemaakt aan het gemeentebestuur en de politieke partijen.
Wij hopen dat dit wordt meegenomen bij de herijking van het afwegingskader voor zonneparken en de binnenkort vast te stellen toekomstvisie.