Je bekijkt nu Zonnepark Trelliesweg Enter?

Zonnepark Trelliesweg Enter?

Wij onderzoeken om een een volgend zonnepark te bouwen aan de Trelliesweg in Enter, aan de zuidkant van de A1. Hiervoor hebben wij een informatie bijeenkomst georganiseerd op 3 januari j.l. Het toetsingskader dat de gemeenteraad moet vaststellen zal waarschijnlijk in april plaatsvinden. Met de eigenaar van de grond is inmiddels een intentieovereenkomst gesloten. Als het plan doorgaat ontvangen wij een jaarlijkse pacht. De eigenaar van de grond is verder niet betrokken bij de realisatie en exploitatie van het park. Wij willen bij dit project de bewoners van de gemeente Wierden financieel laten participeren. De omwonenden krijgen hierbij voorrang.
Ook willen wij de buurt laten profiteren van de opbrengsten van het zonnepark. Dit kan door bv. bij te dragen aan de bouw van een geluidswal die langs de A1 kan komen.