Je bekijkt nu Bouw van het zonnepark door Wierden

Bouw van het zonnepark door Wierden

De bouw van het zonnepark is grotendeels gedaan door lokale en regionale bedrijven. Onder verantwoordelijkheid van een ervaren hoofdaannemer (B&W-Energy) is de onderconstructie gebouwd door Weenk-Schroeffundering uit Almelo. Het uitvoerend personeel bestond uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (uit de ‘kaartenbak’ van de gemeente), werknemers van Soweco (het toenmalige bedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) en vrijwilligers. Het elektrische gedeelte is aangelegd door Paauwe Installaties met hulp van statushouders. Het grondwerk is gedaan door Loonbedrijf Ten Cate, het hek is geplaatst door HBA met inzet van mensen met een uitkering. Hoe leuk was het dat enkelen daarvan door hun werkervaring konden doorstromen naar een reguliere baan. Hiermee is het een zonnepark geworden ‘Van, voor en door Wierden’.