Je bekijkt nu Regionale Energie Strategie “Samen aan de slag”

Regionale Energie Strategie “Samen aan de slag”

De strategische koers voor 2030 richt zich op een haalbaar en betaalbare energietransitie, met oog voor de verschillende belangen en andere maatschappelijke opgaven. Een pittige opgave die we alleen samen kunnen realiseren, aldus de voorzitter Louis Koopman van de stuurgroep RES Twente. Foto zonnepark De Groene Weuste wordt in beide artikelen gebruikt.

Lees meer over https://energiestrategietwente.nl/samen-aan-de-slag

Lees meer over de RES Twente 1.0 210518_RES-Twente-1.0-1