Je bekijkt nu Extra bijdrage in de energiekosten voor huishoudens

Extra bijdrage in de energiekosten voor huishoudens

De prijzen van de energie zijn de afgelopen maanden hard gestegen. Voor huishoudens met een lager inkomen is er daarom de eenmalige energietoeslag van € 1300. Voor wie niet in aanmerking komt voor die regeling of voor wie die regeling niet voldoende is, is er onder voorwaarden nog een extra bijdrage in de gestegen energierekening. Gemeente Wierden wil hiermee voorkomen dat huishoudens als gevolg van de stijgende energiekosten in de financiële problemen komen.
De regeling houdt in dat de gemeente de meerkosten tussen de nieuwe en oude (energie)rekening vergoedt. Vanaf januari 2023 vergoedt de gemeente het verschil tussen de prijsplafonds voor gas en elektriciteit en het termijnbedrag van uw nieuwe energierekening. Dat doet de gemeente tot en met maart 2023. Daarna bekijkt de gemeente of de regeling wordt voortgezet.
Voor meer informatie ga naar https://www.wierden.nl/regeling-extra-energietoeslag
Check waar je recht op hebt.
Lang niet iedereen is op de hoogte van de regelingen die er bij de gemeente Wierden zijn om inwoners financieel of met andere middelen te ondersteunen. In deze speciale rekentool kunnen inwoners zelf kijken of ze mogelijk in aanmerking komen voor bepaalde regelingen. Of iemand in aanmerking komt is afhankelijk van de persoonlijke situatie, zoals inkomen, vermogen en gezinssituatie. Check via onderstaande button waar je recht op hebt! https://wierden.checknuwaarjerechtophebt.nl/vragen.html