Je bekijkt nu Gemeenteraad stelt nieuwe spelregels vast voor ontwikkeling van zonneparken

Gemeenteraad stelt nieuwe spelregels vast voor ontwikkeling van zonneparken

De gemeenteraad heeft een nieuw afwegingskader vastgesteld voor de ontwikkeling van zonneparken. Er is afgesproken waar zonneparken mogen komen en hoe groot ze mogen zijn. Men wil dat er voor 2024 nog 50 hectare aan zonneparken wordt gebouwd. Vastgesteld is dat initiatiefnemers goed moeten communiceren met omwonenden en hen bij de ontwikkeling van projecten moeten betrekken. Men hoopt dat zo voldoende draagvlak ontstaat. Wethouder Kortenhoeven gaf hierbij aan dat 100% draagvlak een illusie is. Voor initiatiefnemers geldt dan ook geen resultaatverplichting om draagvlak te realiseren.