Je bekijkt nu In gesprek met onze boeren

In gesprek met onze boeren

In de nieuwsbrief van januari wilden wij aandacht schenken aan de impact van het landbouwbeleid op de natuur en het milieu. Helaas is dit binnen onze agrarische gemeenschap overgekomen als kritiek op de boeren. Dit was niet onze bedoeling en daar bieden we onze excuses voor aan.
Wij hebben dit met vertegenwoordigers van Boerentrots Wierden besproken. Het was een constructief gesprek waarin wel bleek dat zij anders denken over de door ons genoemde feiten.
Afgesproken is om hier verder met elkaar over in gesprek te gaan.
Ook heeft er een interview met boer Gerrit van der Kolk plaatsgevonden dat u hier kunt lezen.