Je bekijkt nu Wij hebben onze naam wat korter gemaakt

Wij hebben onze naam wat korter gemaakt

Onze stichting bestaat nu bijna zeven jaar. Een moment om ons te bezinnen op waar we staan en hoe we verder willen. We hebben het volgende vastgesteld: Doelstelling van onze stichting is het terugdringen van fossiele brandstof en het bevorderen van duurzame energie. Vandaar ook de naam Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter (SDEWE). De afgelopen jaren hebben we veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van zonneparken, zoals De Groene Weuste. We hebben geen winstoogmerk en opbrengsten van ons zonnepark geven we terug aan de Wierdense gemeenschap, o.a. met onze acties.
We zijn op het moment minder actief met de ontwikkeling van zonneparken doordat het elektriciteitsnet ‘vol zit’. Maar we gaan er wel mee door, onder andere via onze inbreng in de RES (Regionale Energie Strategie). We blijven ons richten op het ondersteunen van inwoners bij het verduurzamen van hun woning via het Energieloket en de Energiecoaches.
. Er zijn ook andere belangrijke dingen waar we aandacht aan besteden, zoals biodiversiteit, lokaal eigendom van energieprojecten en milieu. Wij willen op deze weg doorgaan voor een duurzaam Wierden.
Onze aandachtsgebieden zijn klimaat, natuur, milieu en samenleving.
De naam SDEWE was nogal lang. We blijven een stichting: Stichting Duurzaam Wierden-Enter (SDWE). Of kortweg Duurzaam Wierden-Enter. Meer herover lees “WIE ZIJN WIJ”
Ons logo is daarom ook iets aangepast.