Je bekijkt nu Ontwikkeling zonneparken in Wierden stagneert  

Ontwikkeling zonneparken in Wierden stagneert  

De gemeente heeft als doelstelling om voor 2024 tien zonneparken te realiseren. Enexis is bezig om de capaciteit van het net uit te breiden en verwacht dat dit in 2022 gereed is.
Nu blijkt echter dat ook het landelijk hoogspanningsnet van TenneT in onze regio verzwaard moet worden. Dit is naar verwachting pas in 2026 gerealiseerd. Zoals het er nu naar uitziet gaan we de doelstelling voor 2024 dus niet halen.
Ook de zonneparkplannen waar onze stichting mee bezig is zullen waarschijnlijk niet op korte termijn worden gerealiseerd.  https://www.tennet.eu/nl/elektriciteitsmarkt/nederlandse-markt/netcapaciteitskaart/