Je bekijkt nu Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter ondersteunt maatschappelijke organisaties

Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter ondersteunt maatschappelijke organisaties

Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter (SDEWE) wil opbrengsten van zonnepark De Groene Weuste ten goede laten komen van de Wierdense gemeenschap. Zo zijn er acties voor inwoners wanneer zij energiebesparende maatregelen treffen.
Ook maatschappelijke organisaties kunnen profiteren van het zonnepark als zij duurzame maatregelen treffen. Vorig jaar was hier een budget van 25.000 euro voor beschikbaar.
Instellingen konden een aanvraag indienen voor een bijdrage aan een duurzaam project.
Negen instellingen voldeden aan de gestelde criteria en hebben een donatie ontvangen.
Enkele voorbeelden zijn: Ledverlichting voor het Kulturhus in Hoge Hexel; zonnepanelen voor de Historische Kring Wederden en zonnepanelen bij het clubhuis van Sv Enter.
Om belangenverstrengeling te voorkomen had de stichting een toewijzingscommissie gevormd, waarin ook twee externe personen zaten, te weten voormalig burgemeester Henk Robben en een vertegenwoordiger van Twentse Naobers.
SDEWE wil dit jaar opnieuw maatschappelijke organisaties laten profiteren van het zonnepark.
Lees hier het verslag van de toewijzingscommissie.